Φωνητικό διάγραμμα της γκρίκο
ΔΦΑ Καραναστάσης Μεταγραφή Γκρίκο Ιταλική
[γ] γ j jalì
[ja'li]
[θ] θ th lithari (Soleto)
[li'θari]
[χ] χ kh khera
['χera]
[dz] z z
[dzo'i] zona ['dzona]
[ɖɖ] d-d ddh addho
['aɖɖo]

bello

['beɖɖo]

(Sud Italia)
[k] κ k kalò
[ka'lo] caro ['karo]

- ΔΦΑ: Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο
- Καραναστάσης: μεταγραφή που χρησιμοποιεί ο Καραναστάσης στην Γραμματική του
- Κάντε κλικ στο τριγωνάκι για να ακούσετε την προφορά.

Οι φθόγγοι που δεν συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα προφέρονται όπως στα ιταλικά.

© www.glossagrika.it                                                  21 - 06 - 2024